top of page

זמני תפילות

בדף זה ריכזנו זמני תפילות בעיר רמלה. הזמנים מסודרים לפי שעות היום על מנת להקל על מציאת תפילה בזמן המתאים.

אהל יוסף

 אשל אברהם

 

יד רמ"א

 

עבודת הלוי

נץ החמה

ר' יוסף מערבי

 

בית כנסת עמישב

6:00

קדושי השואה

6:15

זרע יצחק

אחדות ישראל

6:30

ישיבה תיכונית תפארת שלמה

7:15

מרדכי הצדיק

אהל יצחק

7:30

אור היהדות (הרב איתן)

7:45

ישיבת הסדר

8:00

קדושי השואה

8:15

כנסת ישראל (מאחורי השוק)

8:30

bottom of page