top of page

עלוני הגרעין

עלון לכבוד יום ירושלים. בעלון תוכלו לקרוא על הנהגתו של הרב יצחק ניסים בעניין יום ירושלים, דבר תורה ליום ירושלים, סיפור על הכניסה על שחרור העיר העתיקה, פרסום על הצעדה המדהימה שהייתה לנו ביום ירושלים, ועוד. 

עלון לכבוד יום העצמאות. בעלון תוכלו לקרוא את דברי רב הגרעין, הרב יוסף ישראלי על הקשר בין פרשת השבוע ליום העצמאות, המהות של יום העצמאות, הלכות יום  העצמאות, מדברי רבותינו  על יום העצמאות ועוד.

bottom of page