top of page

FAQ

 • מהו פרוייקט רבני קהילות?
  הרב אוריה שחור רב בית הכנסת "קדושי השואה", אשכזי, בבית הכנסת, מספר מניינים בכל יום, כולל ערב פעיל, תפילת ילדים, שיעורים לנשים ולנוער בכל שבת ועוד. הרב מיכאל יומטוביאן רב בית הכנסת "עמישב", ספרדי, בית הכנסת מפעיל בשבתות ובימי חול, תפילות שיעורי תורה ומפגשי משפחות. הרב מרדכי הכהן רב בית כנסת "שארית יצחק", תוניסאי, בבית הכנסת קהילה פעילה, אולם שמחות גדול, שיעורים ותפילות סביב כל השבוע. הרב דניאל פנש רב בית כנסת "חזון יחזקאל", ירושלמי, בית הכנסת ממקומם בשכונת קריית האמנים, בקרייה קהילה קטנה ומתפחת של משפחות מהגרעין. הרב זאב מנסבך רב בית הכנסת "תפארת מנחם", אשכנזי, עד לפני זמן מה בית הכנסת היה בסכנת סגירה, וכיום בית הכנסת בתהליכי פיתוח והתחדשות. הרב אריה הנדלר ראש ישיבת ההסדר רמלה, סביב ישיבת ההסדר מתפחת קהילה צעירה ותוססת.
 • כמה זמן הגרעין קיים? כמה משפחות?
  גרעין עמיחי ברמלה הוקם באלול התשס"ג. ומונה כיום כ150 משפחות, צעירות וותיקות כאחד. הגרעין מפעיל מוסדות רבים בעיר כגון: בית ספר ממ"ד, 5 גני ילדים, שני מעונות, מרכז קהילתי עמידר, מרכז הבית להעצמת המשפחה, רבני בתי כנסת, מרכז רוחני קדושי השואה, ישיבת הסדר, פעילויות עירוניות, מרכז זהות יהודית, ועוד. הגרעין פרוס על כל שכונות העיר מקיים פעילות רוחב עניפה.
 • איזה פרוייקטים מיוחדים יש בגרעין?
  בין הפרוייקטים הרבים של גרעין עמיחי ברמלה: חינוך: רבני גנים, בית ספר, ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר, תנועות נוער. מרכז הבית: מרכז זהות למשפחה שולחנות שבת: סעודת שבת לאנשים בודדים פרוייקט סלי מזון: סלי מזון לנזקקים קהילה פעילה: הגרעין מפעיל רכזת קהילה ופעילויות שבועיות וסביב מעגל השנה זהות יהודית: מערך זהות יהודית בבתי ספר בעיר בית תמחוי: ארוחות חמות לנזקקים
 • היכן הגרעין ממוקם?
  הגרעין פרוס על פני כל שכונות העיר במגמה להשפיע בצורה רחבה ובמגמה לתת לכל משפחה להתמקם על פי רצונותיה ויכולותיה לייצר עשיה שנותנת לכל שכבות האוכלוסיה. המרכז הראשון והגדול של הגרעין מרוכז בשכונת יוספטל, בשכונה גני ילדים, בית ספר, תנועות נוער, מרכז עמידר לקהילה, כולל ערב, ועוד. שכונת עמישב (אג"ש), (שכונה מעורבת) מהווה אף היא מוקד התרכזות ועשיה קהילתית, בשכונה בית כנסת פעיל, פעוטון, גני ילדים וישיבת ההסדר של הרב הנדלר. קהילות מתפתחות נוספות קיימות בפרוייקט בבנייני הרדוף, וכן קהילה צעירה בשכונת קריית האומנים.
bottom of page